Kodulehe tegemine – 11 etappi eduni (2020)

kodulehe tegemine

Allolevas artiklis on 3173 sõna, selle lugemiseks kulub ca 15-20 minutit.


Kodulehe tegemine nõuab tugevat ettevalmistust ja oskuslikult planeeritud tegevusi. Ei ole üht konkreetset lahendust kõige parema kodulehe tegemiseks, küll on mitmed pidepunktid ja märksõnad, millest lähtudes on võimalik soovitud tulemuseni jõuda.

Pea iga ettevõte vajab kodulehte ja pea iga ettevõtte müügi- ja turundusega kokku puutuv inimene on kord pidanud olema küsimuse ees, kuidas, kust ja mis raha eest uut kodulehte tellida. 

Kodulehe tegemisel on kõige ülehinnatum osa kodulehe rahaline maksumus ja kõige alahinnatumad kaks detaili – planeerimine ja aeg.  Aga räägime kõigest järjekorras. 

Eks kodulehe tegemise õpetusi ole tehtud igasuguseid, aga meie soovime lehe tegemise jaotada selgelt piiritletud etappidesse. Kodulehe planeerimisel tuleb ajaliseks kuluks hinnata 3-6 kuud.


KODULEHE TEGEMISE PROTSESSI ETAPID:

1. EESMÄRK - Küsimuste-vastuste voor ehk kellele, milleks kodulehte on vaja?

2. PROBLEEMIDE KAARDISTUS

3. OLULISED MÄRKSÕNAD, teenuste loetelu, kaupade nimetused

4. KODULEHE SISU - tekstid ja pildid, mis olemas või mis on vajalikud

5. LEHE STRUKTUUR

6. KODULEHE DISAIN

7. PROGRAMMEERIMINE

8. SEO

9. KODULEHE REKLAAM

10. MÕÕTMINE, ANALÜÜS

11. MUUDATUSED, GARANTIINüüd kõigest järgemööda ja detailsemalt.

Aga, 😊 enne kui alustate mõelge läbi, kes on kodulehe projektiga kaasatud inimesed ja mis hetkel te nad kaasate ning kes on vastutaja?

 • vastutav isik ettevõttes?
 • kaastööd tegevad inimesed ettevõttest?
 • mis hetkel me plaanime kaasata välist abi – 
  • kas väline projektijuht kogu kodulehe valmistamisele, kes korraldab erinevate kodulehe osade (disain, programmeerimine, SEO, tekstid, analüüs,reklaam) tegemiseks väikemahulised hanked ja viib valitud partneritega lehe tegemise ellu;
  • olles ise projektijuht (eelnevalt määratud ettevõtte vastutav isik) tellida kodulehe disain, programmeerimine, SEO, reklaam kodulehele ühelt või erinevatelt ettevõtetelt
  • valida üks kodulehe tegija, kes vastutab saba ja karvadega teie kui tellija ees kodulehe tegemise eest. 

Õiget lahenduskäiku ei ole. Oluline on leida usaldusväärsed partnerid, kellega samm-sammult koos edasi liikuda – vajadusel kaasata vaid konsultant ning jääda ise projektijuhiks, või anda nii projektijuhtimine ja töö siiski välisele ettevõttele, jäädes kindlatel tingimustel projekti kaasosaliseks kogu protsessi vältel. 

Meie kogemus ütleb, et väga hea tulemus tuleb siis kui tellija annab vähemalt 50% kodulehega planeeritud tegevustest välisele partnerile. Siis saavad kokku välise partneri kriitiline meel ja professionaalsed oskused ning ettevõtte sügav teadmine oma eelistest ja kliendi väärtuspakkumisest. 

Kodulehe tegemine ei saa olla ettevõttes ühe inimese „isiklik asi“, sellesse peavad panustama kõik inimesed. Ei ole olulisemat visiitkaarti kui ettevõtte koduleht. 

Nüüd alustame.

1. EESMÄRK - Küsimused-vastused ehk kellele ja mis eesmärgil kodulehte on vaja? 

See on üks tähtsamaid, kui mitte kõige tähtsam punkt kodulehe ettevalmistamisel. Tähtis on küsida ja vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik, et luua kõigile kodulehe tegemise osapooltele ja ka iseendale selge ülevaade, milleks on vaja ettevõttele kodulehte. 

Aga enne kui hakata spetsiifilistele küsimustele vastama, palun kirjeldage ettevõtet ennast. See annab kolmandatele osapooltele (disainer, programmeerija, SEO seadistaja jne.) selguse ja fookuse ettevõtte kohta:

 1. Palun kirjeldage oma ettevõtet (organisatsiooni), äriideed ja teenuseid (tooteid)?
 2. Kes on Teie kliendid? Nende ootused ja olukord turul?
 3. Kes on teie peamised konkurendid? Kirjeldage, mis on nende tugevad ja nõrgad küljed. Kui võimalik, siis lisage nende www-aadressid.

Detailsemad küsimused enne kodulehe tegemist:

 • miks on vaja uut kodulehte?
 • mis on kodulehe eesmärk? Ettevõtte parem tutvustamine, e-poe raames müügi edendamine, hinnapäringute suurendamine jne.)
 • milline on ideaalne klient, keda me soovime kodulehe abil tabada?

NB! „Ideaalne klient“ on üks olulisemaid definitsioone, mille kirjeldamisel peate olulist vaeva nägema! Kes on klient, kes on teie ettevõttele kõige kasulikum; klient, kellele teie ettevõte on teenust/kaupa pakkudes kõige efektiivsem?

  • kui on juba koduleht, mis häirib või mida tuleb teha teisiti?
  • kellele on koduleht suunatud? Kes on teie kodulehe külastajad ja mida nad teie kodulehelt esmajärjekorras soovivad leida? 
  • kas teile on internetis jäänud silma mõni väga huvitav/ilus/erinev/uuenduslik/hea veebileht, millest te soovite eeskuju võtta?
  • omadussõnad, mis peavad teie kodulehe külastajale märksõnadena meelde tulema? (nt: korporatiivne, meelelahutuslik, innovatiivne, prestiižne, kasutajasõbralik, lõbus jne).
  • mitmes keeles peab loodav leht olema?
  • kui mahukas Teie koduleht saab olema? Nimetage struktuurilehti (näiteks: teenused, selle alajaotused, igal alajaotusel omakorda jagunemine) ja kui palju neid peaks olema.
 • milline osa kodulehe sisust hakkab uuenema? Kui tihti? (nt. Uudised või blogi - iga päev/nädal/kuu?)
 • kas teie praegusel veebilehel on kasutusel sisuhaldussüsteem? Kui jah, siis missugune täpsemalt. Kas teil on eelistusi, missugust sisuhaldussüsteemi kasutada (Joomla, Wordpress , Drupal)?
 • missuguseid erilahendusi te oma veebilehele sooviksite? (näiteks: e-pood, foorum, video, mängud, küsitlused jms.)
 • milline on eeldatav ajagraafik? Millal peab leht valmis olema?

 

Siin olevad küsimused annavad aluse kõigile järgmistele töö etappidele. Iga järgneva töö etapi juures tuleb ülaltoodud küsimustele veelgi spetsiifilisemalt vastata ning oma nägemus kujundada.    

 

2. PROBLEEMIDE KAARDISTUS

Püstitatud eesmärgid ja ülesanded ei pruugi olla kergesti saavutatavad. Samuti on kodulehega – lähtudes seatud eesmärkidest tuleb varakult ette näha, mis võivad olla probleemid või takistused eesmärkide saavutamisel. 

Klientide harjumused, klientide hirmud, reklaamipimedus, toote omadustest tulenev harjumus kodulehe e-poest mitte oste teha jne. 

Kui loote uut ettevõtte kodulehte, siis võime peamiselt konkurentide kodulehtede analüüsil mõista, mida võiks teha veelgi paremini ja millised sammud aitavad veelgi paremini klienti soovitud suunas käituma panna. 

Olemasoleva kodulehe uuendamisel-värskendamisel on ühest küljest olukord lihtsam, sest te saate teostada spetsialisti abiga kodulehe analüüsi – olgu sees kiiranalüüs või süvaanalüüs. 

Olemasoleva lehe puhul kaasake ka kolmandaid inimesi, kes ei ole tuttavad teie ettevõtte igapäevarutiinidega ning laske neil probleemsed, veidrad ja katkised lingid välja tuua. 

3. OLULISED MÄRKSÕNAD

Pange kirja ühe- ja kahesõnalised märksõnad, mis iseloomustavad teie ettevõtet. Laske ettevõtte erinevatel üksustel/osakondadel kirja panna oma valdkonda puutuvad märksõnad (märksõnad võiksid olla -teenuse/toote põhised, osakonna põhised, riigi põhised).

Vaadake konkurentide lehtedelt, kuidas nemad nimetavad olulisi kodulehe menüüsid.

Olgu neid sõnu 10 või 150, vahet ei ole - proovige neid sõnu rakendada google.ee otsingukeskkonnas ning te näete, kas need sõnad juhatavad teie või mõne teise ettevõtte koduleheni.

Kõige tõhusamad tööriistad on Google Adwordsi keyword planner ja Ahrefs, kus saate ka valdkonnapõhiselt kõige rohkem otsitud sõnu tuvastada.

Eesmärk on leida need olulised sõnad ja sõnapaarid, mille abil klient jõuab teie kodulehele. Kui te suudate tuvastada õiged sõnad, mida klient google.ee-st otsib teie valdkonna teenuse/kauba otsimisel ja leidmisel, siis peate planeerima ja kaardistama kodulehe menüüd ning tekstid ka neist sõnadest lähtuvalt.

Oluline on meeles pidada, et antud etapi töömaht on väga oluline sisend hilisemas etapis kodulehe tekstide koostamisel, piltide ja videote valimisel/valmistamisel (loe peatükk 4. Tekstid ja pildid) ning SEO tegemisel (Otsingumootori optimeerimine, peatükk 8. SEO).

4. KODULEHE SISU - TEKSTID JA PILDID

Nüüd lähem huvitavamaks (loe: natuke keerulisemaks) 😊.

Kui eelnev on analüüs ja vastuste otsimine küsimustele ning senise tegevuse analüüs, siis nüüd tuleb mõtlema hakata ühele kõige aeganõudvamale osale kodulehe tegemisel. 

Tekstid ja pildid – SISU. 

Kust me selle küll võtame?

Kui me oleme eelnevate punktidega aru saanud, millest (lähtudes eesmärgist ja sihtgrupist) ja mis sõnu kasutades (märksõna analüüs) peame kodulehe tekstid ülesse ehitama, siis nüüd jõuame järgmise küsimuseni:

 • Milline on teksti hulk, mis kirjeldab kõige paremini meie teenuseid/kaupu?
 • Milline tekst üldse kõnetab klienti kui me seni oleme kasutanud vaid tehniliselt keerukat ja mitte nii kliendisõbraliku materjali?
 • Kas meie tekstid on müügitoetusele orienteeritud ja kliendi huvi tekitamise eesmärgist lähtuvad?

Kui meil on teada olulised märksõnad, siis järgmise sammuna peame nende sõnade ümber hakkama lauseid moodustama ja „lugusid“ rääkima hakkama. Samas teame, et kõik meist ei ole kirjutajad ja lugude vestjad. Seetõttu on kasulik kaasata oma ala spetsialistid, kes eelneva töö põhjal (eelnevad 3 etappi) oskavad ja suudavad anda omapoolse sisendi tekstide kirjutamisele. 

Järgmiseks tulevad teemaks pildid ja videomaterjal. Hetkel tuleb küsida, kui palju (mis mahus) materjali piltide ja videote näol me soovime üldse kodulehel igapäevaselt kasutada? Millised materjalid on meil olemas? Millistest teemadest tuleks pildistada või videosid teha? Siin tuleks mõelda kliendi vaatenurgast lähtuvalt – kas me suudame kodulehel oma mõtted edasi anda teksti-, pildi- või videomaterjali kasutades. Üks ei välista teist. 

Sisu peale mõeldes tuleb lähtuda eeldusest, et me kirjutame ja visuaaliseerime kodulehe sisu nii, kuidas kliendil on seda kõige parem/mugavam/efektiivsem tarbida.

Teine oluline suund - tekstid võiks kirjutada lähtuvalt kliendi kasust ja väärtusest, mida ettevõtte kliendile pakub. 

Ja oluline on mitte ära unustada eelnevates peatükkides läbi mõeldud eesmärgid, ideaalse kliendi fookus, märksõnad. 

5. KODULEHE STRUKTUUR – MENÜÜD ja ALAMMENÜÜD

Kui lubate tuua kodulehe ehitamisel paralleeli ettevõtte müügijuhiga, siis hea müügijuht on kliendikohtumise eel peensusteni läbi mõelnud, kuidas luua usaldusväärne foon suhtluses ning mille baasilt arendada dialoog ärisuhete ja müügitehingu vormistamiseks. 

Või võtke mõne suurettevõtte müügipakkumine - näete neis materjalides, kuidas on ettevõttele vajalik info ja kasutajale vajalikud materjalid usalduse ja dialoogi tekitamiseks järjekorda pandud. Nendest materjalidest on võimalik tuletada ka ideid oma kodulehe jaoks.

Kodulehe esileht peab: 

 • tekitama usaldusväärsust (usaldus)
 • andma selged vastused, millega ettevõtte tegeleb (teadmine)
 • eristuma, et jääda meelde (eristumine)
 • looma klienditeekonna – usaldus, teadmine, otsus, tegevus (teekond)
 • võimaldama igal sobival hetkel tegevus teostada (päring, ost)

Mis tekitab usaldusväärsust? Tehtud tööd, püsiklientide tagasiside, teenuse kasutajate kommentaarid, sertifikaadid, eriala liitudesse kuulumine. 

Siinkohal on kasulik tutvuda lähikonkurentide kodulehtedega. Olles kursis teenuse/kaubaga, analüüsige, kuidas teid proovitakse mõjutada ja suunata päringut või ostuotsust vormistama. 

Veelgi parem on tutvuda välismaailma teie äri sama valdkonna ettevõtete kodulehtedega – kuidas nemad kliente tegevusteni suunavad.  

Struktuuri välja töötamisel taaskord mitte unustada eelnevalt välja töötatud märksõnu, mis aitavad tulevikus kaasa parema nähtavuse tekitamisele otsingumootorites (loe rohkem peatükk 8. SEO).

6. DISAIN

Enne kodulehe disaini tellimist saab peaaegu öelda, et kuni selle hetkeni on võimalus ise hakkama saada ilma väliseid partnerid kasutamata, kuid siit edasi ei ole võimalik iseseisvalt ettevõttesisese ressurssiga hakkama saada. 

Eelnevale lõigule vastulause – täna on juba mitmeid erinevaid valmis platvorme, mille disain ja struktuur on paigas, olgu selleks www.themeforest.net või www.voog.com. Eelnev tugev analüüs ja struktuuri kokku panek võimaldab leida sobiva näidise, mida ise lõpuni viimistleda. 

Olenemata sellest, et standard-lahendused näivad odavad ja koduleht on võimalik „tee ise“ - stiilis valmis teha, soovitame siiski kaasata spetsialistid, kelle abiga valida valmis mall või luua personaalne disain, mis hakkab haakuma eelnevalt kokku lepitud tegevuste ja eesmärkidega. 

Lubage siinkohal öelda hoiatus – ärge disainiga liiale minge. Näeme täna trendi, kus personaalse disaini ja struktuuriga (custom kodulehed) kodulehtede tegemisele kuluv aeg ja raha ei anna ettevõttele eeliseid. Tuleb arvestada, et custom-lehtede ülalpidamine on kallim (hooldused, muudatused) ning muudatuste tegemine ilma välist abi kasutamata tihti võimatu. 

Soovitus – pigem pange rohkem rõhku struktuurile, tekstidele, piltidele kui disainile. Vana tõdemus ju kinnitab öeldut – sisu on tähtsam kui välimus. 

Ja veel –  hea kodulehe tunnus on see, kui koduleht vananeb visuaalselt (disain), aga struktuur püsib adekvaatsena. 

7. PROGRAMMEERIMINE

Kõlab peaaegu nagu võõrsõna ja tihti kuuleme klientidelt, et me ei tea sellest ju midagi, tellisin selle teenuse sisse ja nii ongi. 

Tegelikult peame teadma natuke rohkem ja seda pole õnneks kuigi palju.

Mis on olulised märksõnad enne kodulehe tellimist või programmerimise alustamist:

 • mida mahukam leht, seda suurem tõenäosus, et tuleb kasutada Wordpressi (vabavara), NB! ära iial tee kokkulepet programeerimisfirmaga, kes pakub enda platvormi suuremale lehele (siinkohal ei räägi ma voog.com lahendusest);
 • enne kui alustad programmeerimise teenuse tellimist kirjelda programmeerijale oma sõnadega, millised on sinu enda arvates kõige keerulisemad protsessid, mida koduleht peab tegema;
 • mõtle 2-3 aastat ette – kui ülaltoodud 6 punkti on läbi mõeldud, siis milliseid vajadusi võiks/peaks koduleht tulevikus täiendavalt täitma. Kas praegu programmeeritaval lehel on võimalik uusi arendusi lisada;
 • programmeerija kaasamisel palun kirjeldada programmeerija varasemaid kliente ning küsi neilt kommentaare protsessijuhtimise, teenuse osutamise järjepidevuse kohta ja, mis ehk tihtilugu kõige kaelamurdvam, järelteeninduse ja garantiitööde kohta. Kõiki probleemseid hetki ei näe keegi ette - oluline on, et teenusepakkuja reageerib lubatud ajal ja lubatud ressursiga;
 • kas on plaan ise tulevikus kodulehe muudatusi ellu viia või pigem tellida kõik teenusepakkujalt (admin-liidese olemasolu või mitte), lase endale selgeks teha ja kirjeldada mõne juba valmis kodulehe näitel, kuidas tehakse muudatusi avalehel, alammenüüdes, kontaktide või referentside muutmisel.

Eelarve peale mõeldes, on themeforest.net lahendused soodsamad, aga kindlasti piiratud võimalustega - sama on ka voog.com lahendustega. Samas on mitmed nende poolt tehtud lahendused funktsionaalselt korralikult läbi mõeldud ning palju aega ja vaeva programeerimise etapi peale kulutama ei pea. Kui vajadused ei ole ka tulevikus suuremad, siis on valmis lahendusi mõistlik rakendada. 

Aga veelkord, kaasake ka programmeerimise faasis kindlasti spetsialist või tellige kogu teenus väliselt partnerilt. 

8. SEO

Google otsingumootor on üks esimesi kohti kuhu minnakse sooviga midagi teada või leida parim teenusepakkuja. Parim viis järjepidevalt uute klientide leidmiseks on kodulehe seadistamine sellisel kujul, et soovitud märksõnadel (peatükk 3. Olulised märksõnad) kõrgetel positsioonidel tuleb otsingumootorites esile. 

Google otsingumootori eesmärk on inimesteni tuua informatsiooni, mis vastab kõige paremini nende otsingu eesmärgile. Vaatamata nende õilsale sihile pakkuda kõigile võrdne võimalus, on nad välja arendanud teatud mõõdikud, mille järgi hinnatakse kodulehe autoriteeti ja asjakohasust.

Need mõõdikud on loonud kasuliku konkurentsi - esile tuuakse see, kelle leht on kasutajasõbralik ning pakub kvaliteetset asjakohast infot. 

Ilma nende süsteemideta ei leiaks inimesed kvaliteetset informatsiooni ning arvatavasti ei kasutaks ka seda otsingumootorit.

Meie kõigi õnneks on võimalik kodulehti Google järjestusfaktorite järgi optimeerida, et soodustada märksõnadel esile tulemist.

Kuna SEO (search engine optimization) on loomult sisuturunduse üks väljunditest, haakub ta hästi ka teiste turundusvõtetega nagu meediaväljaanded (ajalehed, ajakirjad jne.) ja sotsiaalmeediaturundus (Facebook, Twitter, Instagram jt.). 

Selleks, et üks koduleht otsingumootoris välja paistaks, on olulised 3 komponenti: lehe sisu (peatükk 4. Kodulehe sisu), optimisatsioon ja viited (e. backlingid).

Kui lehe sisust eelnevalt rääkisime (peatükk 4. Kodulehe sisu – tekstid ja pildid), siis optimisatsiooni alla kuulub SEO tehnilisem osa. 

Mõned faktorid, mida jälgime ja korrastame kodulehti optimeerides on:

 • märksõnad pealkirjades, 
 • märksõnad H-tagides (annavad Googlele teada, millised tekstid on olulised, 
 • lehe laadimiskiirus, 
 • korduvate lehtede (ja sisu) korrastamine, 
 • piltide optimeerimine, 
 • mobiili kasutatavuse optimeerimine, 
 • URL-ide korrastamine, 
 • katkiste linkide korrastamine, 
 • Sitemap-i loomine/korrastamine jt.

Backlingid ehk välised lingid on lingisuunamised teistelt veebilehtedelt teie kodulehele (näiteks neti.ee-s olevad suunamised erinevate ettevõtete kodulehtedele). Need aitavad Google otsingumootoril mõista, et tegu on olulise lehega. Mingis mõttes on tegu niiöelda digitaalse "soovitusega" - kui üks leht suunab teisele, siis tähendab, et sellel teisel lehel on / võiks olla suunamist väärt materjali. Tuues näitena neti.ee - seal olevad viited ettevõtete lehtedele on selleks, et inimesed saaksid lähemalt uurida otsitud firma kohta.

Mida rohkem kvaliteetseid suunamisi kodulehele on, seda kõrgem on Google silmis lehe autoriteetsus ning seda tõenäolisemalt paistab see otsingutulemustes välja.

Kokkuvõttes. SEO on taas paljude eelnevalt õigesti tehtud kodulehe ettevalmistuse tulemid (peatükid 1-7). Samas tuleb kohe välja öelda, et SEO ei ole mingigusune võluvits, kus tulemused Google keskkonnas on päevade tulemus. Pigem on SEO pikaajaline (vähemalt 3 kuud kuni 1,5 aastat), aga väga õige süsteemne ja rutiinne tegevuste jada, mille tulemusena Google algoritmid suudavad tuvastada, et tegemist on asise ja sisuka ettevõttega, mida tasub potentsiaalsetele huvilistele otsingukeskkonnas teistest sarnastest ettevõtetest eespool näidata.

9. KODULEHE REKLAAM

Kuidas saada oma kodulehele uusi kliente, huvilisi, ostjaid, broneerijaid?

Nagu eelpool SEO peatükis (Peatükk 9. SEO) rääkisime on pikaajaliselt kasulikum ja efektiivsem kirjutada kodulehele suunavaid artikleid (mis avaldatakse nii teie kodulehel kui ka muudel lehtedel), luua väliseid linke, kasutada õigeid märksõnu, tehniline optimeerimine jne. Aga kui me soovime lehele kohest ja kiiret tähelepanu, siis peame reklaamiga kliente oma lehele „kutsuma“.

Kui oleme eelnevates peatükkides vastanud kõigile küsimustele põhjalikult ja eesmärke silmas pidades, on meil teada meie kodulehe sihtgrupp (Ideaalne klient, Peatükk 1) ja olulised märksõnad (Peatükk 3), mille alusel saame otsida ja sihtida kliente täpsemini kui iial varem.

Kõige sobivamad keskkonnad selleks on Google otsingukeskkond, kus teie ettevõttele sobiva märksõna sisestamisel tulevad esimeste seas esile teie ettevõtte kodulehele ja teenustele viitavad reklaamid. Teisisõnu on tegemist Google Adwords keskkonnaga, kuhu kõikvõimas firma Google on loonud nö. oksjonikeskkonna erinevatele sõnadele, mis erinevates äri- ja elu valdkondades on kõige otsitumad. 

Google Adwords on PPC (pay per click) ehk klikipõhine reklaamiplatvorm. See tähendab seda, et reklaami eest tuleb maksta alles siis, kui keegi selle peale vajutanud on. Võrreldes näiteks Facebooki rohkete reklaamiväljunditega, pakub Google reklaami ainult kahes süsteemis: 1) otsingumootor ja 2) Google Display võrgustik. See ei tähenda midagi halba - tegu on kahe täiesti erineva süsteemiga.

Selleks, et Googles teie kodulehele viitavad reklaamid nähtavad oleksid, on vaja: 

 • luua konto Google Adwords keskkonnas 
 • (sellele eelnevalt olete kodulehe kindlasti sidunud juba Google Analytics-ga)
 • siduda konto külge ettevõtte või eraisiku krediitkaart
 • sisestada sobivad märksõnad
 • luua reklaamgrupid
 • luua reklaamlaused
 • siduda reklaamide näitamine eesmärkidega, mida saavutada tahetakse
 • määrata eelarve nii ühele otsitavale sõnale kui päeva või kuu eelarve
 • jälgida reklaamide näitamise efektiivsust ja kasu, vajadusel teha jooksvaid muudatusi.

Eks Google Adwords maailm ole ühest küljest palju keerulisem keskkond kui esmapilgul tundub, samas on siiski võimalik algajal esimesed proovisammud iseseisvalt teha. Tuleb siiski tunnistada, et kasulikum ja efektiivsem on kaasata spetsialistid, kelle igapäevatöö on tegeleda Google reklaamikeskkonnaga. 

Järgmine oluline tööriist kodulehe külastajate „tootmiseks“ on reklaam Facebookis. 

Siinkohal kaks konkreetset vihjet, mis aitavad kodulehe inimvoogu tuua. Kategooria „Consideration“ kasutatakse põhiliselt esmase kaasamise ("engagement") ning liikluse loomiseks siis, kui ettevõttel ei ole kõlapinda Facebookis. Liikluse loomise (ehk kodulehe külastajate arvu suurendamise) üks eesmärkidest on ka Facebook Pixelile andmete kogumine.

„Traffic“ eesmärk on üks olulisemaid Facebooki reklaami tegemise meetoditest, sest see võimaldab külastajaid suunata kuhu tahes - olgu see Teie koduleht, netipood, artikkel Postimehes, landing page - võimalusi on lõputult!

Kolmanda olulise reklaamikanalina, millel on küll pikaajaline mõju, on ettevõtte e-maili listi loomine. Protsess, mis nõuab süsteemset lähenemist ja protsesside kokku leppimist – kui klient on kodulehel, kuidas ja mis hetkel teda kutsuda uudiskirja, blogikeskkonnaga liituma; sama küsimus, kui klient on Facebook keskkonnas, kui klient jõuab teie e-poodi, kui klient on teie füüsilises kaupluses. 

Kui olete suutnud luua juba mõnesaja liikmelise e-maili listi koondage nad MailChimp platvormile, kus esimesed tegevused (kuni 2000 liitujat) on ka tasuta. 

10. MÕÕTMINE JA ANALÜÜS

Kui olete kodulehe avalikustanud, siis planeeringe väga varjases kodulehe tegemise faasis avalikustamise aegne operatiivjälgimine 2-3 päeva. Nõudke eelnevat valmisolekut selleks ka kodulehe programmeerijalt kui ka disainerilt. 

Kogemus ütleb, et peale lehe avalikuks tegemist tulevad tihtilugu ilmsiks väiksed näpukad või vead, mida on kiirelt ja kohe praegu vaja parandada. 

Aga nüüd mõõtmise juurde – kõige otstarbekam on kodulehel toimuvat jälgida igapäevaselt Google Analyticsi kaudu. Meil on võimalik välja tuua statistikaid kodulehe külastatavusest ning samuti saame me seadistada Google Analyticsis mõõdikuid näiteks saadetud päringute arvu kohta. Sealt saame me tuletada ka informatsiooni selle kohta, kui suur osa külastajatest tundis Teie toote või teenuse kohta rohkem huvi. 

Samuti näeme siit seadistatud Google Adwords reklaamide mõju kodulehe külastatavusele ja reklaamlausete toimele panna inimesi nii käituma, nagu oleme soovinud. 

Mõõtmine ning analüüs on igapäevane töö, mille põhialused tasub koheselt kodulehe loomise protsessis kokku leppida, mida me jälgime (külastatavust, oste, päringute arvu, lehel viibitud aega vms) ning jälgimise protsess endale Google Analyticsi keskkonnas ka selgeks teha. 

11. MUUDATUSED, GARANTII

Nagu artiklite esimestes lõikudes kirjutasime, on kodulehe tellimisel kolmandalt partnerilt kasulik kohe teada saada, kuidas ja mis tingimustel tehakse kodulehel muudatusi ja kui pikka garantiiaega lehele tootja pakub ja mida garantiiaeg sisaldab. 

Hea on teada kui olete ette valmistunud nii tehniliselt kui vaimselt selleks, et vajadusel kiirelt suuremaid ja väiksemaid muudatusi teha. Milliseid muudatusi saate ise teha admin-keskkonna kaudu ning milliseid muudatusi saab teha vaid programmeerija.

Samuti pange endale kirja juba varakult (memo) erinevate bännerite, kujundatud alade, piltide suurused (pixels), et vajadusel koheselt uued kujundused tellida ilma, et tekitada asjatu segadus õigete faili suuruste otsimisega.

KOKKUVÕTE

Loodame südamest, et antud materjalist on teile abi.

Mõned teemad, mis hetkel mainimata jäid ning millele tähelepanu pööramine on loomulik osa kodulehest – mis on veebimajutus ja millist keskkonda kasutada (www.veebimajutus.ee, www.zone.ee); skaleerumine ehk sobilik disain erinevatele seadmetele; erinevad testid kodulehe analüüsiks – „google speed test“, „mobile friendly test“; e-poe jaoks sobilik kodulehe platvorm nagu Magento; kodulehe analüüsi tasulised platvormid nagu  AhrefsMajesticMoz või SEMRush jne.